Nejmodernější systém digitálních bezdrátových mikrofonů - Sennheiser D 6000 - má svého prvního majitele v Čechách, resp. na Moravě. Je jím Městské divadlo Brno.
 V rámci rekonstrukce zastaralého technického vybavení se Městské divadlo Brno rozhodlo pro nejmodernější digitální systém. Kritériem byla spolehlivost, mobilita (divadlo často hostuje v jiných městech i zemích), maximální využití vysokofrekvenčního spektra, vzdálený dohled nad systémem a schopnost bezproblémového začlenění do datové sítě protokolu Dante, ve kterém komunikují další zvuková zařízení v divadle. Všechny požadavky systém D 6000 bezpečně splňuje. Přejeme tedy Městskému divadlu Brno nadšené publikum a technikům divadla bezproblémový provoz na domácích i cizích "prknech".
 

 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ: login:
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Sennheiser.cz Youtube