Barokní orchestr La Folia nahrával několik dní v historických prostorách paláce Velké zahrady (Großer Garten) v Drážďanech. Zkušení nahrávací technici pečlivě vybírali audiotechniku schopnou zachytit I ty nejjemnější nuance zvuku v té nejvyšší audiofilní úrovni. Je potěšitelní, že mikrofony od specialistů Sennheiser hrají nenahraditelnou roli vstupního článku v nahrávacím řetězci.
 Nahrávat barokní hudbu v této vysoké audiofilní zvukové kvalitě není jednoduchý úkol, vyžaduje nejen cit pro vliv prostoru na zvuk, rozmístění jednotlivých nástrojů ale především velkou zkušenost s výběrem a rozmístěním mikrofonů. Využili jsme proto příležitosti nahlédnout jak nahrává vážnou komorní hudbu audiofilní společnost Stockfish Records. 
„Pro tyto nahrávky používáme to nejlepší dostupné vybavení na planetě“, řekl nám Günter Pauler nahrávací mistr společnosti Stockfish Records. Již při první rozvaze o technických aspektech nahrávky se hudebníci obrátili na své kolegy Jakoba Händela a Hans-Jörga Maucksche. Audioexperti byli potěšeni, že mohou vybírat z tak excelentního výběru mikrofonů. Pan Jakob Händel (mezinárodně úspěšný nahrávací producent) své potěšení vysvětlil: „Minimálně pět let používám mikrofony Sennheiser a mám vždy maximální podporu od tohoto výrobce. Jsem nadšen jejich okamžitou a vstřícnou reakcí na mé každodenní potřeby.“  Günter Pauler jmenoval své favority, mezi které patří i mikrofon Sennheiser MKH 800 s přepínáním pěti směrových charakteristik a možností volby dalších nastavení úrovní dle aktuální potřeby ve studiu. Zkušený zvukový profesionál při rozhovoru zvolna odkrývá své zkušenosti z práce s kondenzátorovým mikrofonem s osmičkovou směrovou charakteristikou MKH 30. “MKH 30 je jeden z neuvěřitelných mikrofonů z nabídky firmy Sennheiser” řekl Pauler. “Je to nejlepší osmičkový mikrofon, se kterým jsem měl možnost pracovat – a díky němu lze ze stopy záznamu jednotlivých nástrojů zcela snadno eliminovat zvuk okolních nástrojů, a to tak aniž by bylo nutno zvuk v nahrávce ovlivňovat. Čistota nahrávky a muzikálnost zvuku mikrofonu MKH 30 je naprosto unikátní a nepřekonatelná. Neznám na trhu nic lepšího!“ 

MikrofonyV průběhu nahrávání v Drážďanech byly používány tři základní skupiny mikrofonů, které byly pochopitelně doplňovány velkým množstvím směrových mikrofonů určených vždy pro konkrétní nástroj. To, který nahraný signál byl nakonec zkombinován se kterým nebylo rozhodnuto ihned při nahrávání ale později při mixu nahrávky ve studiu. Jednobodový systém (one-point) byl umístěn velmi blízko k orchestru. Druhý, A-B stereo systém, byl vytvořen ze dvou všesměrových mikrofonů Sennheiser MKH 8020 umístěných ve vzdálenosti 1,2 m. Třetí mikrofonní systém vytvořily další dva všesměrové mikrofony MKH 8020 na společné tyči ve vzdálenosti čtyři metry od sebe. Osmičková chrakteristika Klíčovou roli ve směrových mikrofonech hraje Sennheiser MKH 30 s vynikajícím potlačením bočního zvuku a je tak přesně tím ideálem vhodným pro tento způsob nahrávání. Akusticky transparentní konstrukce kapsle zaručuje, že membrána je zcela inertní vůči kontaktu s okolním zvukovým polem. Nejsou zde žádné části, které by mohly nevhodně ovlivnit zvuk. Tato symetrická podoba kapsle (membrána je umístěna mezi dvě identické desky), Zvuk je tedy snímán z obou stran ve stejné intenzitě a vytváří tak zcela dokonalou osmičkovou charakteristiku. Díky tomu poskytuje MKH 30 mimořádně přesné akustické oddělení jednotlivých hudebních nástrojů a (pokud je k nim nastaven v kolmé ose) bez vlivu interferencí vyplývající z akustických vlastností prostředí. Mikrofony MKH 30 a MKH 800 mohou být pochopitelně využity i v jiných konfiguracích. Při nahrávání ve Velké zahradě v Drážďanech byl použit MKH 50 (superkardioida). Je pravda, že klasický všesměrový mikrofon by zněl také výborně, ale vzhledem k rychlosti s jakou bylo nutno pracovat při nahrávání v tomto odlišném prostředí při nahrávání několika zcela samostatných nástrojů, byla tato možnost rychlé izolace nahrávky jednotlivých nástrojů pouhou správnou instalací mikrofonů shledána jako ideální. Při nahrávání bylo současně použito také šestnáct mikrofonů MKH 8050. Umístění těchto superkardioidních mikrofonů je zcela rozhodující pro zachycení přesné zvukové charakteristiky jednotlivých hudebních nástrojů. Například nahrávka některých houslí při postavení mikrofonu zpředu zněla s výrazně tvrdším charakterem než při umístění za houslemi. Při pečlivém poslechu byly tyto odlišnosti zvukového charakteru rozeznatelné u všech nástrojů. Pro dokonalý zvuk očekávaný od tohoto labelu proto bylo využito současného snímání dvěma mikrofony z odlišných směrů. V pozici, při které by byl MKH 50 vystaven přílišnému akustickému tlaku, byl využit MKH 800 s přepínatelným filtrem potlačujícím nízké kmitočty. Například tato možnost byla využita pro snímání cembala, neboť filtr MKH 800 výborně tlumí například hluky vlastní konstrukce nástroje. Dva MKH 800 byly postaven vzájemně tak, že jejich membrány byly orientovány s posunem o 90°. Po úvodním testování byly u obou nastaveny charakteristiky široké kardioidy, aby vynikla dynamika a barvy tohoto specifického nástroje.  Úžasných 90° a barokní nástrojeSólové housle byly snímány dvěma MKH 800 opět se vzájemným pootočením membrán o 90°, tentokrát jeden byl umístěn přímo na nástroji a druhý z odstupu snímal tóny včetně ruchů využitelných pro práci při mixování výsledné barvy zvuku. Theorbo, tedy basová loutna rozšířená o výrazně dlouhý krk a instalovanými basovými strunami, byla snímána MKH 800 s nastavenou osmičkovou charakteristikou a rozšířeným snímáním nízkých kmitočtů. Přestože byl zaznamenáván „basový“ hudební nástroj byl plně využit jeho mimořádný rozsah v oblasti vysokých kmitočtů (50 kHz) důležitých pro zachování plné čitelnosti a reálné bohatosti zvuků basových strun. Možnost „ekvalizace“ těchto mikrofonů je maximálně užitečná řekl Jakob Händel.Zvuk kontrabasu byl nahráván MKH 80 s nastavením superkardioidní charakteristiky, zatímco MKH 800 byl použit pro dobové barokní kytary a cello nahrával MKH 30 spolu se dvěma MKH 50, které byly současně umístěny velmi blízko těla nástroje. Který konkrétní záznam a v jakém poměru bude nakonec publikován to se ukáže až při vlastním mixu nahrávky.

 Umístění
Mimořádnou roli při nahrávání hraje již samotná volba prostoru. Velká míčovna Letního paláce je umístěna v prvním patře a poskytuje mimořádně lehkou a živou akustiku, mezi výhody tohoto prostoru, patři i to, že hudebníci se vzájemně dokonale vidí a slyší. Dozvuk se pohybuje mezi 3 až 4 sekundami. Zvuk vysokých kmitočtů zní v tomto prostoru velmi elegantně a vlastní dozvuk je stále součástí zvuku nástroje. Nahrávka pak zní mimořádně koherentně a homogenně, vliv rozlehlé místnosti přidává lehce sušší zvuk celému orchestru. Dozvuk v míčovně byl dle nahrávacího týmu Stockfish Records přesně ten pravý a navíc s tím správným barokním zabarvením, proto nebylo nutno při výsledném zpracování nahrávky dodávat jakýkoli umělý dozvuk.Jakob Händel dodal: “Neupravený hrbolatý povrch zdí v míčovně jednoznačně zabránil chvění dozvuku a jiným nechtěným efektům. Původní kamenná podlaha haly byla zaměněna za odpruženou dřevěnou podlahu tělocvičen, což mělo sice také pozitivní vliv na zvuk ale i své nevýhody. Například to však znamenalo, že bylo nutno brát větší ohled na hluky vycházející z principu konstrukce tohoto typu podlahy.“   Během nahrávání panovala v míčovně mimořádně příjemná pozitivní nálada, která těšila všechny muzikanty a umožnila jim dát plně najevo své potěšení ze hry a krásné hudby. Nádherné momenty tohoto nahrávání se přenesly záznamem i do střižny se kterou probíhala komunikace pomocí mikrofonu Sennheiser ME 36 (kondenzátorová hlava s úzce směrovou charakteristikou) na „husím krku“. Pro monitorování, kontrolním poslechu a zpracování nahrávky byl využit pár aktivních třípásmových monitorů Neumann KH 310 A, zvukaři poslouchali také na highendová sluchátka Sennheiser HD 800, na dvoje HD 650MOMENTUM On-Ear Ivory.Nahrány byly Čtyři roční období od Antonia Vivaldiho, dále pak houslový koncert “The Grand Moghul” a první provedení zcela neznámé práce od Giuseppe Antonia Brescianella. Orchestr La Folia byl zastoupen osmi hudebníky s instrumenty cembalo, theorba, loutna, housle se strunami ze střev, barokní cello, kontrabas, troje housle a barokní kytara. Nahrávku vydá nakladatelství Stockfisch Records letos na podzim v různých zvukových formátech.  

Popisky obr.:
D
resden Summer Palace.jpg: La Folia Baroque Orchestra nahrál dílo Vivaldiho a Brescianella v Drážďanském Summer Palace

The recording team.jpg: Nahrávací team (zleva): nahrávací producent Jakob Händel, Stockfisch-Records zvukový mistr Günter Pauler, asistent nahrávky Percy Chan a muzikolog Hans-Jörg Maucksch 

MKH 30 spot mic.jpg: Osmičkový mikrofon Sennheiser MKH 30 byl použit pro nahrávku cella a kontrabasu MKH 800 spot microphones.jpg: Sólové housle a cembalo byly nahrávány na zdvojené MKH 800 se vzájemně pootočenou osou o 90°.  

Grand Ballroom.jpg: Živá akustika a dokonalý dozvuk ve Velké míčovně (Grand Ballroom) Drážďanského Letního paláce.
 

 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ: login:
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Sennheiser.cz Youtube