Možná že to nevíte, ale na audiologické soupravy, sloužící ke zlepšení komfortu osob s poruchou sluchu, můžete nyní získat státní příspěvek.
 Audiologické soupravy Sennheiser A 200, SET 830SET 840SET 900 slouží k zesílení zvuku například z televizoru, nebo zvuku okolí. V obou případech se jedná o velice užitečné zařízení, které výrazným způsobem usnadňuje osobám s poruchou sluchu integraci do běžného života. Pokud máte o jednu z těchto souprav zájem, ať pro sebe, nebo pro rodiče či prarodiče, na naší webové stránce najdete návod, jakým způsobem můžete získat státní příspěvek na jeho zakoupení.
 

 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ: login:
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Sennheiser.cz Youtube