Příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky pro sluchově postiženou osobu

(zařízení pro poslech audiovizuálního signálu)

 

Zařízením pro poslech audiovizuálního signálu jsou audiologické soupravy Sennheiser, sloužící ke kompenzaci částečné ztráty sluchu. Tyto soupravy zesilují zvuk například z televizoru (SET 830 TV, SET 840 TV, SET 900, SET 860 a SET 880) nebo zvuky okolí (A 200 a SET 900). Tyto soupravy jsou vybaveny vlastními sluchátky (ortofonický typ), zatímco typy SET 830 S a SET 840 S mají indukční smyčku, která vyzařuje přijatý signál přímo do Vašeho sluchadla. V obou případech umožňují nastavit si individuálně hlasitost poslechu, aniž by ostatní museli křičet nebo nastavovat zvuk v televizi na maximum. Na základě lékařské zprávy můžete požádat o příspěvek na pořízení této soupravy.

 

Kdo příspěvek poskytuje?

Do konce roku 2011 přispívaly na pořízení kompenzačních pomůcek sociální a zdravotní odbory na místních úřadech v místě trvalého bydliště žadatele. Od ledna roku 2012 byla tato agenda předána na úřady práce.

 

Jaká je výše příspěvku?

Pokud je cena pomůcky do výše 24.000,- Kč, příspěvek Vám může byt poskytnut v případě, že je Váš příjem a příjem osob s Vámi společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Vaše spoluúčast bude činit 10% z ceny pomůcky, nejméně však 1.000,- Kč

 

Jak vyplnit žádost o příspěvek?

Pokud je Váš příjem a příjem osob žijících s Vámi ve společné domácnosti nižší než osminásobek životního minima a Váš ušní lékař Vám po vyšetření sluchu potvrdil, že pomůcku potřebujete, pak si můžete o pomůcku zažádat a vyplnit příslušnou žádost. Pokud chcete mít jistotu, že příspěvek dostanete, můžete si na základě předběžné faktury vyřídit příspěvek předem. Samozřejmě je možné požádat si o příspěvek dodatečně až po zakoupení pomůcky. Formulář žádosti si můžete vyplnit na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku) a uložit na svůj počítač nebo rovnou vytisknout. Můžete si také stáhnout prázdný tiskopis, který si vytisknete, nebo si ho vyzvednout na úřadu práce. V žádosti uveďte kontakt na Vašeho obvodního lékaře a rovněž ušního lékaře, který Vám provedl odborné vyšetření sluchu (strana 4 - oddíl D žádosti), dále typové označení pomůcky a její popis – naleznete v proforma faktuře nebo ve faktuře (a konečnou cenu /strana 4 - oddíl E žádosti). Nezapomeňte k žádosti přiložit doklad o výši Vašeho čtvrtletního příjmu a příjmu společně posuzovaných osob. I tento doklad si můžete stáhnout z internetu MPSV a nebo si jej vyzvednout na úřadu práce.

 

Jak žádost podat?

Žádost se všemi přílohami lze podat na úřadu práce osobně nebo zaslat doporučeně poštou. Výsledkem řízení je rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznáni příspěvku. V rozhodnutí musí být zdůvodnění a musí Vám být doručeno.

 

Audiologická souprava SET 900

Jak objednat audiologickou soupravu?

Objednávku můžete provést telefonicky na čísle 241 040 947 (vhodné pro vysvětlení všech detailů a funkcí soupravy) nebo e-mailem (ladislav.kaupe@panter-praha.cz). Můžete se také podívat na stránku popisující rozdíly jednotlivých souprav, kde najdete přímé odkazy na náš e-shop.

 

 

 

 

 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ: login:
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Sennheiser.cz Youtube