Bezdrátové mikrofony a DVB-T

 

Úvod do problematiky

V posledních letech dochází k rychlému přechodu z analogového na digitální vysílání televizního signálu (DVB-T/T2). DVB-T/T2 (Digital Video Broadcast - Terrestrial) je mezinárodní standard pro pozemní digitální vysílání, které používá stejné frekvence jako předchozí analogové vysílání. V tomto pásmu ale pracují také bezdrátové mikrofony. Analogové vysílače obsazovaly z celé šířky kanálu 8 MHz pouze 7 MHz a mikroporty tak mohly využít zbývající 1 MHz.

Analogový TV kanál
Televizní kanál s analogovým signálem

Z toho důvodu mohly bezdrátové mikrofony vysílat na rozsazích TV analogového vysílání.

Zelená: analogový TV kanál (šířka 8 MHz) Červená: vysílací frekvence mikroportu (šířka 200 kHz)
Zelená: analogový TV kanál (šířka 8 MHz)
Červená: vysílací frekvence mikroportu (šířka 200 kHz)
 
Digitální vysílání ale obsazuje celou šířku kanálu a nezbývá tu volný prostor pro bezdrátové mikrofony.
 
Televizní kanál DVB-T
Televizní kanál DVB-T
 
Obzvláště při kombinovaném vysílání analogové a digitální televize je pásmo v mnoha zemích EU výrazně omezeno.
 
Zelená: analogový TV kanál (šířka 8 MHz) Červená: vysílací frekvence mikroportu (šířka 200 kHz) Černá: kanál DVB-T (šířka 8 MHz)
Zelená: analogový TV kanál (šířka 8 MHz)
Červená: vysílací frekvence mikroportu (šířka 200 kHz)
Černá: kanál DVB-T (šířka 8 MHz)
 
Mimo to, část VF spektra dosud používaná televizí a mikroporty bude výhledově rozprodána pro nové služby mobilních operátorů, jako je např. DVB-H. V těchto pásmech již nebude technicky možné používat bezdrátové mikrofony.
 
Tyrkysová: nové mobilní služby (již od 790 MHz) Červená: vysílací frekvence mikroportu (šířka 200 kHz) Černá: kanál DVB-T (šířka 8 MHz)
Tyrkysová: nové mobilní služby (již od 790 MHz)
Červená: vysílací frekvence mikroportu (šířka 200 kHz)
Černá: kanál DVB-T (šířka 8 MHz)
 
Řešení
 
V pásmu UHF má prioritní postavení TV vysílání, bezdrátové mikrofony (všech značek) mají statut podružné služby, tzn. nesmí rušit příjem TV. Pokud bezdrátový mikrofon operuje na kanálu DVB-T/T2, může způsobovat rušení TV signálu ("zmrznutí" obrazu, kostičky apod.) Z toho důvodu mikroport nemůže použít stejný TV kanál. Kromě toho by mikroport musel mít výrazně vyšší VF výkon pro spolehlivý přenos.
 
Bezdrátový mikrofon na kanálu DVB-T
Bezdrátový mikrofon na kanálu DVB-T
 
Měření, provedená ve velkých evropských městech, ukázala, že spolehlivý provoz mikroportů Sennheiser je možný na vedlejších kanálech, tedy sousedících s kanálem DVB-T. Odstup mezi hranou signálu DVB-T/T2 a nosnou frekvencí mikroportu musí být 400 kHz až 1 MHz, přičemž záleží na kvalitě filtru DVB-T/T2 přijímače.
 
Bezdrátový mikrofon na sousedním kanálu
Bezdrátový mikrofon na sousedním kanálu
 

Je riskantní používat obsazený digitální kanál pro mikroportový přenos, protože digitální TV vysílání má zcela jinou strukturu než analogové - signál na přijímači mikroportu připomíná standardní bílý šum, což v tomto případě není zárukou volného kanálu.

Při skenování volných frekvencí zobrazuje většina přijímačů pouze úroveň stabilního FM signálu, zatímco signál DVB-T/T2 nemusí být rozpoznán. Naproti tomu přijímače evolution wireless G4 jsou schopny DVB-T signál zobrazit. Další možností pro zjištění obsazenosti kanálu je použít obyčejný Set-Top-Box.

Provozní testy DVB-H v Berlíně, zaměřené na přenos televize do GSM a tabletů, jasně ukázaly, že v budoucnu bude stále méně a méně volných kanálů pro přenos bezdrátového audio signálu, tedy vhodných pro mikroporty. Pro optimální využití volných pásem je nezbytné, zvláště pro velké mikroportové systémy, velice pečlivě navrhovat frekvence, např. s využitím programů SIFM (Sennheiser Intermodulation Frequency Management) nebo WSM (Wireless Systems Manager) pro novější systémy.

Pokud je nezbytné umístit velký počet mikroportových kanálů do takto zaplněných pásem, musíte mít pro zajištění nerušeného přenosu přístroje s vysokou selektivitou a odolností proti intermodulačnímu rušení. Tato odolnost zaručuje spolehlivý přenos s využitím celého pásma. Vysoce účinné filtry v přijímačích Sennheiser umožňují "vidět" pouze jeden vybraný frekvenční rozsah a odfiltrovat nežádoucí rušivé signály.

Přestože větší flexibilita ve volbě frekvencí může být výhodou, zároveń snižuje odolnost proti interferencím, zejména v prostředí vystaveném silným VF signálům. Širší frekvenční pásmo "otevírá okno" dalším nežádoucím signálům, jako je digitální televize nebo jiné bezdrátové mikrofony a tím samozřejmě i jejich parazitním frekvencím.

Jelikož Sennheiser přikládá velkou důležitost dosažení nejvyšší možné spolehlivosti přenosu zvuku i jeho kvalitě, mikroporty evolution wireless G4, evolution wireless Digital, špičkové Digital 6000/9000 i předcházející řady vyšší třídy Série 2000 a 3000/5000 samozřejmě splňují zmíněné požadavky a umožňují spolehlivý provoz malých i mnohakanálových bezdrátových systémů. Je však nutné pečlivě volit přenosové kanály a vyhnout se obsazeným pásmům.

 
 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ: login:
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Sennheiser.cz Youtube