Zachraňte UHF spektrum

Proč je ohroženo právě UHF?

UHF pásmo, tedy rozsah 470 - 865 MHz, má určité výhody proti vyšším frekvencím, zejména se jedná o nízkou úroveň rušení, dobré šíření signálu, velký dosah a určitá schopnost průniku signálu zdmi. Všechny tyto vlastnosti využívají bezdrátové mikrofony, které mají velice nízký vysílací výkon (10 - 50 mW) ve srovnání s výkonem mobilních telefonů, který je až 2 W. Při tomto výkonu mají dosah signálu přes 100 metrů při zachování špičkové kvality signálu, což je ideální pro reportážní práce, sportovní události a kulturní akce. Signál je schopen šířit se z pódia do zákulisí a umožňuje umělcům pohybovat se mezi diváky. Stejnou technologii využívá i bezdrátový odposlech, tedy In-Ear Monitoring.

Díky nízkým výkonům miniaturních vysílačů nedochází k překrývání a rušení signálu, protože většina signálů pokrývá pouze místo dané kulturní akce a na stejné frekvenci je možné pořádat například bezdrátovou prezentaci ve vedlejší budově. Zejména ve velkých městech s velkou koncentrací divadel a muzikálů, jako je Broadway v New Yorku nebo londýnský West End, nemohou divadla existovat bez využití bezdrátových mikrofonů v pásmu UHF.

Přechod z analogového na digitální vysílání

Pásmo UHF využívají především televizní společnosti, dříve v analogovém vysílání TV signálu a nyní v digitálním systému, známém jako DVB-T, neboli Digital Video Broadcast - Terrestrial. Díky přechodu na digitální vysílání došlo k prvnímu omezení volného pásma pro bezdrátové mikrofony, protože v digitálním vysílání je využita celá 8 MHz šířka TV kanálu (viz Mikroporty a DVB-T). Proto se zmenšil prostor na provoz bezdrátových mikrofonů, protože přednostním uživatelem pásma je televize a mikroporty se mohou používat pouze v pásmech mimo TV vysílače.

Digitální dividenda

V systému DVB-T je možné umístit až 4 televizní kanály do jednoho "analogového". Teoreticky tedy 1 digitální kanál zabírá pouze čtvrtinu místa. Tato "úspora" se nazývá digitální dividenda a zjednodušeně znamená, že ve stávajícím prostoru je možné vysílat čtyřikrát více TV kanálů. Z toho důvodu je možné provozovat více kanálů (a mít více reklamy). "Ušetřený" prostor byl - pro uživatele bezdrátových mikrofonů bohužel - rozprodán provozovatelům mobilního internetu. To je důvod, proč od ledna 2013 není možné provozovat mikroporty na frekvencích nad 790 MHz (viz tato informace). Omezení frekvencí ze 470 - 865 MHz na 470 - 790 MHz se říká 1. digitální dividenda. Od července roku 2020 je platná 2. digitální dividenda, která omezila povolené pásmo na 470 - 694 MHz, tedy o dalších 100 MHz. Je smutné, že nyní, v polovině roku 2023, se opět objevují hlasy navrhující zpřístupnění i tohoto pásma pro mobilní datové sítě a jiné využití. Pod záminkou flexibility pásma UHF se ale skrývá znemožnění spolehlivého přenosu mikrofonního signálu na všech koncertech, festivalech, v divadlech, televizích i jinde. Kvalitní přenos zvuku totiž potřebuje spolehlivost a stabilitu a pokud budou do UHF pásma "flexibilně" zasahovat sítě mobilních operátorů, zvuk prostě slyšet nebude.

Boj o frekvence

Boj o frekvence je nyní v plném proudu a mocná lobby mobilních operátorů má dostatečné finanční zdroje na postupné ukrajování "našeho" UHF pásma. Na straně výrobců i uživatelů bezdrátových mikrofonů stojí organizace jako VPLT (Professional Sound and Lighting Association), VDT (Association of Sound Engineers), VPRT (Association of Private Broadcasters and Telecommunication), EVVC (European Association of Event Centres), v sousedním Německu pak Deutscher Bühnenverein (German Stage Association) nebo organizace sdružené v DKE (German Commission for Electrical, Electronic & Information Technologies in the VDT). Tyto organizace bojují za zachování dostatečné části UHF pásma pro provoz bezdrátových mikrofonů.

Jelikož tento problém se týká všech hudebníků, zpěváků, divadel, prezentačních akcí, koncertních hal, televizních a rozhlasových společností, stručně řečeno naprosto všech uživatelů bezdrátové profesionální technologie, měl by se každý o problematiku frekvenčního spektra a digitální dividendy zajímat a snažit se v rámci svých profesních asociací a v další úrovni u svých zastupitelů apelovat na řešení této situace. Informace o této problematice najdete na webu Save Our Spectrum.

Letos v květnu vyšla výzva "Dejte hlas kultuře a médiím" v rámci které můžete přispět i Vy svým názorem nebo příběhem na podporu zachování frekvenčního pásma UHF pro přenos mikrofonního signálu. Formulář najdete na této adrese.

Článek z časopisu VDT, pojednávající o problematice frekvencí pro bezdrátové mikrofony.

 

Save Our Spectrum

 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ: login:
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Sennheiser.cz Youtube