České sdružení ORBI PONTES uspořádalo spolu s ministerstvy zdravotnictví, školství, kultury, práce a sociálních věcí České republiky Týden komunikace osob se sluchovým postižením, jehož vyvrcholením byla odborná konference v nádherných prostorách Magistrátu hlavního města Prahy.
 Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) letos proběhl od 20. do 28.9. a v pořadí již třetí ročník této akce byl pořádán pod záštitou senátorky Daniely Filipiové.

Celorepublikový projekt je zaměřen na šíření relevantních informací o životě osob se sluchovým postižením, ale současně i těmto lidem má poskytnout užitečné informace a umožnit jim snadnější zapojení do běžného života. Organizátorem celého projektu je občanské sdružení ORBI PONTES, které svými aktivitami snaží navodit vstřícný přístup veřejnosti k osobám se zdravotním postižením a osobám jiným způsobem znevýhodněných, partnerem je společnost Panter s.r.o.

Když někdo hůře vidí, tak je zcela přirozené, že si pořídí brýle. Problémy se sluchem je v současnosti možné řešit velmi jednoduše, neboť obdobné řešení, tj. „brýle pro uši“, nabízí i společnost Panter s.r.o. výhradní zastoupení Sennheiser pro ČR a Slovensko. V jeho nabídce jsou modely sluchátek s miniaturními mikrofony a drobným zesilovačem, která zesílením okolního zvuku jsou schopna umožnit i lidem s méně citlivým sluchem zcela normální poslech zvuků z okolí a mluveného slova. Tato sluchátka lze tedy opravdu vnímat jako brýle pro uši. Vrátí sluchově postiženého jednoduše do normálního bezproblémového života, neboť tyto brýle pro uši kompenzují nedostatky sluchu na standardní úroveň. Na právě proběhlé odborné konferenci se lékaři, státní úředníci, zástupci policie a pracovníků domovů seniorů a nejrůznějších institucí pro postižené seznámili s prezentací výrobků Sennheiser v tomto oboru. Přednáška Michala Otruby (vedoucí divize Consumer společnosti PANTER s.r.o.) byla zaměřena zejména na audiologické přístroje Sennheiser A 200 a Set 900. Prezentace přednášky, stejně jako celá konference, byla tlumočena do znakového jazyka a současně text přednášky byl on-line zobrazován na velkoplošné obrazovce při simultánním přepisu. Mimořádný zájem účastníků konference, včetně velkého počtu novinářů, jistě přinese rozšíření těchto audiologických sluchátek Sennheiser při práci státních úřadů, v ordinacích a na mnoha dalších místech kde jinak sluchově postižení mají problém s komunikací.

Podívejme se na konstrukci brýlí pro uši a jejich využití:
Například sluchátka Sennheiser Audioport A 200 se nosí obdobně jako stetoskop paní doktorky, ale jsou podstatně menší a kratší. Jemně zasunuta do uší jsou zavěšena pod krkem a jejich nasazování či snímání je snadné, dostupná je také jejich část se zesilovačem a ovladačem pro zesílení zvuku i s drobnou baterií pro jednoduchou a rychlou obsluhu.Tato sluchátka zesilují až o 35 decibelů (dB), což je hodnota dostatečná i pro střední sluchové postižení. Velkou výhodou modelu Sennheiser A 200 je stereofonní poslech, tedy zachování přirozeného prostorového vnímání zvuků okolo. Člověk se sluchovými problémy bude opět přímým účastníkem všech hovorů a povídání si, každého uslyší velmi jasně a zřetelně. Sluchátka umožní nejen příjemné nakupování a bezproblémovou komunikaci s prodavačkou či řezníkem ale i snadné dorozumění s lékařkou. Vrátí se možnost navštěvovat divadla, koncerty a odpadá například požadavek výrazného, pro ostatní nepříjemného, zesílení zvuku TV vysílání. Sluchátka Sennheiser A 200 nejsou lékařem předepisovaná naslouchátka, ale běžně dostupná spotřební elektronika, stejně jako sluchátka a MP3 přehrávač mladších generací. Nejsou žádnou zvláštností či abnormalitou, vždyť se sluchátky na uších dnes chodí na ulici kde kdo. Celý provoz, dobíjení a údržba těchto přístrojů je maximálně jednoduchá a zautomatizovaná. Hlasitost je možné kdykoli upravit snadno dostupným otočným ovladačem v dolní části sluchátek, snadno dostupné pod krkem. Velikost sluchátek umožňuje jejich snadné nošení i mimo dobu užívání např. v náprsní kapse. A 200 lze doporučit při lehkém a středním sluchovém postižení.

Přednáška Michala Otruby zahrnula i Sennheiser Set 900, který sdružuje dva funkční přístroje. Plní funkci A 200 a k ní připojuje i možnost infra přenosu zvukového signálu TV a rozhlasového přijímače a jeho dostatečného zesílení do sluchátek pro komfortní poslech. Tato možnost přináší pohodu tichého prostředí pro okolí sluchově postiženého podobně jako další audiologické kompenzační pomůcky Sennheiser (Set 830 TV, Set 830 S, Set 840 TV, SetT 840 S). Na stánku firmy PANTER s.r.o si mohli zájemci oba přístroje vyzkoušet a nechat si poradit od Michala Otruby nebo paní Hany Loukotové, odborníků fy PANTER.
Podobné odborné konference mají velký význam pro pochopení problémů včetně možností jejich kompenzace, ať již ze strany „slyšících“, tak i samotných sluchově postižených.   
 

 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ: login:
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Sennheiser.cz Youtube